Privatundervisning/läxhjälp för grundskolan

Läxproffs Göteborg kan hjälpa dig med alla ämnen utom språkval. Om du strävar mot de allra högsta betygen och går de sista åren på grundskolan kan andra företag ge dig bättre hjälp men annars tror jag inte att du kan få bättre hjälp någon annanstans. Läs gärna omdömen på Eniro om mig. Läxproffs är ett säkert val för hela grundskolan- upp till årskurs 7 för alla betyg och upp till årkurs 9 för betyget C.

Min största styrka är att skapa självförtroende hos barnet/ungdomen genom att alltid utgå från respektive nivå och kapacitet. Med utbildning och erfarenheter som lärare kan jag erbjuda kompetenser som är långt mer än vanlig läxhjälp. Läxproffs nischer är:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Läx-Lena är en fantastisk resurs
och hjälp för vår son som har dyslexi. Lena har lärt honom hur han kan tänka och vilka strukturer han kan använda sig av i både matte och svenska."

En nöjd kund

  • Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi
  • Matematiksvårigheter och "matte-panik"
  • Lära sig skriva analyserande texter
  • Lära sig teckna matematiskt
  • Komplettering i kärnämnena
  • Specialträning inför nationella prov
  • Studieteknik och hjälp med planering vilket ökar självständigheten
  • Checka av vad som görs i skolan och hjälpa till att effektivisera den tiden
  • Pedagogiska spel: Ibland gör vi spel på olika moment och koncentrationen hålls uppe!