"Vi har fått mycket god hjälp

av Lena att förstå vårt barns behov av

extra lästräning. VI har även fått bra stöttning

 i vår dialog med ansvarig lärare för att inse behovet av extra stöd i skolan och skolans ansvar. Sedan Lena började med läxläsning

för vårt barn har utvecklingen gått snabbt

framåt och skolan har satt in de

resurser som krävs."

En nöjd kund

Handledning i skolfrågor

Under de år man som förälder har barn i grundskolan kan man möta på en hel del frågeställningar som kan vara svåra att ta itu med. Här är några exempel:

  • Mitt barn kommer inte igång med läsningen och skolan säger: ”Det löser sig. Han/hon är inte mogen än.” Löser det sig sedan?
  • Behöver de verkligen inte kunna multiplikationstabellen för att klara högstadiet?
  • De får aldrig läxor i engelska och vi är rädda att vårt barn får det svårt på högstadiet. Är vår oro befogad och vad gör vi?
  • Vårt barn får inte äta sig mätt i bamba. Vad ska vi göra?
  • Vad kan vi göra när vårt barn inte kan koncentrera sig hemma vid läxläsningen?
  • Vad kan vi göra åt att barnet inte lär dig så mycket i skolan?

Jag har själv haft barn i grundskolan och har många gånger tänkt: ”Vilken tur att jag är lärare!”. Mina erfarenheter och min kunskap om skolan gör att jag kan hjälpa er som föräldrar. Vid handledning utifrån liknande
 frågeställningar som de nämnda ger jag praktiska tips och jag
 kan även lägga upp en plan på hur ni kan komplettera
 hemma i kärnämnena vid behov.  Ju tidigare
man tar tag i dessa frågor desto
bättre är det för barnen.