Den 3/10-13 var jag med i bilagan till GT och så här skrev de: